ووشو

استعداد داریم امکانات نداریم

استعداد داریم امکانات نداریم

دختران ووشوکار محله راه آهن در طول سال های گذشته، همیشه در عرصه رقابت های مختلف کشوری در رشته ووشو، پیروز به کسب مدال های رنگارنگ و افتخارآفرینی برای محله و شهر خود شده اند، آن هم سایه فقر امکانات ورزشی. این ورزشکاران برایمان از علاقه مندی هایشان به این...

11 اسفند 1398