شمشیربازی

تیم سابر دختران ایران به مقام نهم آسیا رسید

تیم ملی شمشیربازی سابر دختران ایران با پیروزی مقابل هند و سنگاپور به مقام نهم رقابت های قهرمانی آسیا دست پیدا کرد.

16 آبان 1398

اسماعیلی قهرمان مسابقات جایزه بزرگ شمشیربازی اپه شد

مسابقات جایزه بزرگ اسلحه اپه، یادبود شادروان بیزن زرنگار با قهرمانی محمد اسماعیلی از زنجان به پایان رسید.

19 مهر 1398

قهرمانی یزد در بخش تیمی اسلحه فلوره قهرمانی کشور

در انتها مسابقات شمشیربازی قهرمانی بزرگسالان کشور در بخش آقایان استان یزد قهرمان بخش تیمی در اسلحه فلوره شد.

12 فروردین 1398