درباره تیم مجله اندیشه

به مجله اندیشه خوش امدید، مجله خبری و تحلیل اندیشه های معاصر اندیشمندان جهان، اشنایی با مفاخر علمی و فلسفی عصر حاضر، بیوگرافی دانشمندان علوم مختلف و نتایج تحقیقات در حوزه های علمی مختلف را در این وبسایت خواهید خواند.